Pravidelné neformálne stretnutie ľudí zaujímajúcich sa o startupy – founderi, kóderi, dizajnéri, investori aj biznis mudrlanti.

Zápisník organizátora: SCBA38

SCBA-034. apríla sme v spolupráci s eFocus zorganizovali výnimočný Startupcamp v poradí č. 38. Výnimočný tým, že to nebolo štandardné strentutie v KC Dunaj, v nedeľu podvečer ale konferencia v úplne iných priestoroch, zorganizovaná v piatok a napriek tomu, že nám veľa “skalných” chýbalo, účastníkov bolo viac ako dosť.

Keď sme v januári začínali s formovaním programu, prezentujúcich a hľadali samozrejme aj priestory, viac skúsených organizátorov nás upozorňovalo, že to nestihneme zorganizovať. Preto sme hrdí na to, že sa nám podarilo konferenciu zorganizovať so zaujímavými prezentujúcími, poskytnúť ôsmym startup-om priestor na prezentáciu, prišlo 5 investorov a viac ako 100 účastníkov, čo len potvrdilo, že konferencia bola postavená dobre. Zhrnutie vám ponúkame na malej infografike.

Infografika2

Taktiež sme veľmi radi, že vám môžeme poskytnúť aj iný pohľad na StartupCamp a to očami Mirky Klempovej (managing editor | STRATÉGIE), ktorá pripravila samostatný článok ku konferenicii a prinášame vám ho v rovnakom znení, ako bol uverejnený aj v tlačenej verzii.

Aj neúspech je cenná skúsenosť

Začiatkom apríla prinieslo ďalšie pokračovanie StartupCampu v Bratislave spíkrov, ktorých prednášky sa zaoberali startupmi v skutočnom svete biznisu a odpovedali na otázku, aké majú u nás nové projekty šance na úspech.

Aké sú potenciálne možnosti a modely spolupráce úspešných firiem v SR a začínajúcich startupov na Slovensku? Aké sú možnosti technologickej, technickej a finančnej podpory pre začínajúcich podnikateľov na našej startup scéne? V rámci rôznych tematických blokov konferencie spíkri prezentovali reálne príklady z praxe.

SCBA-06Pekka Santeri Maki zastupuje spoločnosť 3TS, ktorá sa sústreďuje na podporu malých biznisov, ktoré však už majú prvé fázy rozvoja za sebou. Napriek tomu sa jeho prednáška zaoberala tým, ako môžu veľké IT firmy využívať inovatívny potenciál technologických startupov a spomínal pri tom príklady spoluprác ako LogMeIn s Nasdaq, Systinet s HP, SolveDirect so Cisco či Mall.sk s Intelom.

„Vývoj startupu predstavuje rovnakú krivku úspechu ako vývoj každého partnerského vzťahu,“ hovorí Pekka Maki zo spoločnosti 3TS.

Na začiatku ide každý do vzťahu nadšený a plný nádeje, že sa hneď dopracuje k úspechu. Potom príde každodenná rutina, nuda či prvé problémy, keď krivka vzťahu zrazu smeruje nadol. Práve to je rozhodujúce obdobie, kedy tí, ktorí sa nevzdajú, dobre si všetko premyslia a prípadne zlepšia niečo, čo robili zle, majú šancu odvrátiť krach a začať opäť stúpať k svetlejším začiatkom. Nie je to ľahké – v priemere 90 % startupov skončí svoju púť do jedného až dvoch rokov. Len 10 % z nich naberie druhý dych a nabehne na dráhu k úspechu. „90 % úspechu spočíva v exekúcii a ťažkej práci. K tomu potrebujete dobrý tím ľudí. A čo sa týka podpory, nestačí získať len peniaze – tie vám budú užitočné iba spolovice. Väčšinou treba získať nielen finančnú, ale aj technologickú, právnickú, know-how či personálnu pomoc,“ vymenúva Maki, ktorý však nezatracuje ani nepodarené startupy. „Nebuďte ani príliš skromní či nesmelí a nebojte sa neúspechu. Na vlastných chybách sa človek učí najlepšie.“

Európa práve otvára svoju náruč

Ján Strelecký z BIC Group hovoril o inovačnom prostredí v SR a možnostiach podpory prostredníctvom medzinárodných projektov a sietí. „Neexistuje žiaden komplexný fungujúci inovačný systém, ktorý by zahŕňal inštitúcie, postupy, programy a nástroje vytvárajúce podmienky pre podporu inovácií, zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky Slovenskej republiky. Sú však iniciatívy, inštitúcie a spoločnosti podporujúce zakladanie nových firiem, ktoré ponúkajú rôzne typy úverov pre podnikateľov,“ hovorí Strelecký a jedným dychom poukazuje na pár z nich – iniciatívu JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky), zoznam Podnikateľskí anjeli či Fond inovácií a technológií (FIT). Alebo projekt PROFIS, ponúkajúci služby nadnárodnej spolupráce v rámci juhovýchodnej Európy, ktorá sa sústreďuje na obmedzený počet prioritných oblastí – konkrétne na inovácie, dostupnosť, životné prostredie a udržateľný rozvoj miest.
Štefan Hičák z BIC Group zase predstavil Enterprise Europe network (EEN) – najväčšiu sieť v Európe, ktorá podporuje SME biznisy v oblasti ich medzinárodného podnikania, inovácií a výskumu. EEN združuje vyše 600 organizácií, ktoré poskytujú svoje služby vo vyše 50 krajinách, pričom ide konkrétne o poskytovanie technologickej a obchodnej databázy či pomoci pri hľadaní partnerov pre výskumno-vývojové projekty.

SCBA-20 SCBA-22

Ján Strelecký a Štefan Hičák z BIC Group hovorili o možnostiach podpory slovenských inovačných biznisov prostredníctvom medzinárodných iniciatív, projektov a sietí.

Podmienky úspešného rozbehu startupu
… podľa Jána Streleckého z BIC Group:

 • inovatívny podnikateľský nápad (idea), ktorý svojim produktom objaví dieru na trhu (market niche)
 • kvalitný iniciačný marketing
 • výborné schopnosti tímu (team drive)
 • skvelé kontakty (social network + viral marketing)
 • nesmie vám chýbať šťastie
 • vhodné právne a ekonomické, daňové a odvodové prostredie (právna vymožiteľnosť)
 • pro-inovačná a pro-podnikateľská kultúra prostredia
 • (samozrejme) dostupnosť financií

Horizont 2020

SCBA-25Rastislav Baďura, národný delegát SR v programovom výbore „Malé a stredné podniky a prístup k rizikovému financovaniu“ hovoril o celoeurópskom programe Horizont 2020 na podporu výskumu a inovácií, ktorého oficiálny štart sa datuje na začiatok tohto roka. Jeho cieľom je „inteligentný, dlhodobo udržateľný a inkluzívny ekonomický rast EÚ a jednotný trh vedy, výskumu a inovácií“. Jeho pracovné programy v jednotlivých oblastiach sú vypracované na dvojročné obdobie a celkový rozpočet predstavuje 78,6 miliárd eur. „Audit je realizovaný len pri projektoch presahujúcich výšku 325-tisíc eur refundácie a len 7 % podporených projektov bude podrobených druhotnému auditu. Program garantuje zrýchlený proces oproti rámcovým programom na 8 mesiacov a pri všetkých projektoch sa hodnotí vedecká excelentnosť, dopad na trh a efektívna a kvalitná implementácia projektu,“ vymenúval Baďura. Prvá uzávierka prvej fázy otvorených výziev je až v júni 2014, ide preto o aktuálne projekty, do ktorých sa môžu slovenské startupy prihlásiť. A rovnako aktuálne podujatie predstavil aj Patrik Fojtu – uzávierka súťaže Central European Startup Awards (CESA) pre slovenských záujemcov bola 23. apríla, čiže 19 dní po samotnom StartupCampe.

„Pri všetkých projektoch sa hodnotí vedecká excelentnosť, dopad na trh i efektívna a kvalitná implementácia projektu,“ vymenúval Rastislav Baďura, národný delegát SR v programovom výbore Horizont 2020.

Úspešný už pred spustením

SCBA-36Andrej Glezl, CEO startupu DataMolino, hovoril o úspešnom projekte, ktorý vzišiel zo spolupráce s veľkým IT hráčom IBM. Datamolino je slovenský startup s globálnymi ambíciami, ktorý poskytuje službu cloudového archívu a konverzie neštruktúrovaných účtovných dokumentov na štruktúrované elektronické súbory. Jeho šéf na konferencii porozprával príbeh o tom, ako tento startup získal vďaka pražskému akcelerátoru Wayra 40-tisíc eur od spoločnosti Telefonica na vývoj prototypu a ako sa potom do projektu zapojili ďalší investori, napríklad Fond inovácií a technológií (FIT) sumou 500-tisíc eur. V súčasnosti už Datamolino v rámci svojej služby úspešne integruje existujúce softvérové riešenie od IBM. Tento startup pritom zatiaľ nemal žiadnu kampaň a oficiálny štart biznisu má naplánovaný na prvého mája 2014.

Andrej Glezl, CEO startupu DataMolino, hovoril o úspešnom projekte, ktorý vzišiel zo spolupráce s veľkým IT hráčom: „V súčasnosti už Datamolino v rámci svojej služby úspešne integruje existujúce softvérové riešenie od IBM.“

Apropo FIT…

Rastislav Roško predstavil zameranie a investičný proces Fondu inovácií a technológií (FIT) ako fondu rizikového kapitálu na SCBA-51podporu slovenských SME podnikateľov. FIT disponuje 4,5 miliónmi eur, pričom výška ich investície do projektu sa môže pohybovať od 20-tisíc (projekt vo fáze „seed“) až po 1,5 milióna eur (vo fáze „expanzia“). „Každý projekt posudzujeme individuálne, ale spoločnými kritériami sú ľudia v projekte, unikátnosť produktu či služby a finančná stránka,“ povedal Rastislav Roško, pričom jednotlivé kritéria ďalej vysvetľoval: „Zaujímajú nás teda doterajšie skúsenosti ľudí v tíme, pričom aj ich predošlý neúspech môže byť vnímaný pozitívne. Projekt si porovnávame s existujúcimi riešeniami a preverujeme spĺňanie reálnych potrieb trhu, slabé stránky a možné riziká, ale aj pridanú hodnotu daného produktu či služby. Čo sa týka financií – nie je nevyhnutné generovanie tržieb (seed), ide skôr o zadefinovanie cieľového trhu a jeho veľkosti, situácie v danom odvetví, škálovateľnosť a možnosť expanzie na ďalšie trhy.“

„Každý projekt posudzujeme individuálne, ale spoločnými kritériami sú ľudia v projekte, unikátnosť produktu či služby a finančná stránka,“ povedal Rastislav Roško z Fondu inovácií a technológií.

Rastislav Roško vymenoval okrem iného aj najčastejšie chyby uchádzačov o investíciu a podobnej problematike sa venoval aj Radovan Čechvala, partner spoločnosti inventa, v rámci svojej prednášky „Intelektuálne vlastníctvo – kľúčový prvok podnikateľskej stratégie, alebo na čo všetko ste možno zatiaľ nemysleli“. A práve týmto otázkam sa budeme v blízkej budúcnosti samostatne venovať v rámci seriálu o startupoch, kedy bude opäť príležitosť vrátiť sa aj k užitočným prednáškam spíkrov prvého tohtoročného StartupCampu. Podujatie zorganizovali eFocus, 4invention a StartupCamp. Konferencie sa zúčastnilo okolo 100 účastníkov z radov podnikateľov, startupistov i študentov.

Autorka: Miroslava Klempová, managing editor | STRATÉGIE

Poďakovanie

Nakoniec sa chceme veľmi pekne poďakovať sponzorom, bez ktorých by sme len ťažko zorganizovali takúto konferenciu.

Platinoví partneri:

ibm   Polleo

Zlatý partner:

fond_fit_logo

Polleo & Partners ešte určite predstavíme bližšie na niektorom z ďalších stretnutí, keďže hľadajú nové príležitosti/startup-y, kde by bolo možné investovať. Momentálne pripravujeme zoznam možných kandidátov na ďalšie posúdenie.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste prišli a opäť ukázali, že záujem o túto oblasť tu je a dokonca je na vzostupe. Všetci účastníci, ktorí prišli, obdržali aj linky na archív konferencie, kde si mohli opäť prejsť všetky prezentácie aj s komentárom prezentujúceho. A úplne na záver nemôžeme zabudnúť na chalanov zo Sli.do, ktorí nám umožnili vyskúšať si naživo ako funguje Google Glass a musím priznať, že je to veľmi zvláštny pocit, ak máte okuliare prvý krát a ešte k tomu ich aj aktívne používate na čítanie otázok.

Čo ďalej?

A keďže ďalší SCBA39 bude už v júni, dajte nám vedieť čo najskôr, aby sme vám mohli pomôcť prezentácie pripraviť a neskôr úspešne odprezentovať.

Váš organizátor Imro a zvyšok SCBA tímu.

Čo sa s Vami deje a kedy bude ďalší StartupCamp?

Túto otázku sme dostali od viacerých z vás a zaslúžite si odpoveď, konečne. V prvom rade veľké ospravedlnenie, že sme sa neozvali skôr. Dôvodom bola pracovná zaneprázdnenosť vlastnými projektami a príprava na to, čo nás čaká. Takže bez predlžovania, stali sa tri veci.

Vec prvá – Rado Grežo mal pravdu

Hoci je niekedy ťažké priznať si pravdu, musíme tak spraviť – Rado napísal vo svojom príspevku, kde oznamoval koniec StartupCamp-u, pravdu. Je ťažké urobiť kvalitný event ak to robíte popri vašom štandardnom zamestnaní.

“Tretím je množstvo iných startupových akcií, ktoré sa tu rodia snáď každý týždeň. Ako človek, ktorý sa tomu venuje popri práci nemám šancu držať s nimi krok.” -Rado Grežo

My sme na to narazili rovnako a k tomu sa pridal aj ďalší faktor – už tu nie je taký pretlak startup-ov ako keď StartupCamp začínal. Nie že by ich bolo menej, ale v tom čase bol StartupCamp v podstate prvý a jediný priestor pre reálnu prezentáciu vášho nápadu. Dnes tu máme už veľa iných možností.

Vec druhá – stále si myslíme, že to má zmysel

Vyššie uvedené však neznamená, že sa chceme vzdať a stále sme presvedčení, že StartupCamp má pridanú hodnotu a svoje miesto v startup komunite – dostať spätnú väzbu od ľudí, ktorí sú alebo boli v rovnakej pozícií ako prezentujúci je “na nezaplatenie”. Taktiež nás oslovujete, aby sme vám pomohli formou mentoringu pri štarte vašich ideí. Preto sme zvažovali, čo ďalej v podstate už od septembra minulého roka. Rozhodli sme sa, že prejdeme na 3 mesačný cyklus, prinesieme radšej kvalitnejší obsah každý šťvrťrok. Naznačili sme to v závere roka a sme radi, že napríklad Andrej zo @Startupers_sk si toho všimol:

Zároveň budeme mať väčší priestor na priamu pomoc pre vás. Inými slovami budeme sa vám viac venovať vo forme konzultácií a posúvaní vašich nápadov súkromným investorom, ktorých počet pomaly ale isto rastie.

Vec tretia – chceme napredovať a najbližšie vás čaká #SCBA38

Takže začneme naozaj výnimočne a to konferenciou. Koná sa už 4. apríla, teda v piatok a jej cieľom je spojiť štandardných “biznismenov” a vás, startupistov na jednom mieste + zhrnúť viaceré možnosti ako financovať váš projekt, resp. aké chyby sa robia najčastejšie z pohľadu tých, ktorí môžu do vás investovať. Ak sa pýtate, prečo v piatok, odpoveď je jednoduchá – ak tam chceme mať aj ľudí z IT biznisu, do max. 40, mať možnosť networkingu a nadviazať možnú spoluprácu, nemôžeme využiť náš štandardný deň – neďeľu. Viac info o konferencii, komplet program a možnosť registrácie nájdete na samostatnej stránke:

Startup v skutočnom svete biznisu a jeho šance na úspech

V spolupráci s eFocus sme pripravili základnú kostru, oslovili zaujímavých ľudí a svoju účasť nakoniec potvrdilo viacero výnimočných organizácií, napr. Fond inovácií a technológií alebo Enterprise Europe Network. Pozrieme si aj prezentáciu Datamolino, jeden z výborných slovenských startup-ov, ktorý získal 500 tis. EUR a písali o nich dokonca na portáli TechCrunch. Ako bonus bude mať keynote Pekka Santeri Mäki, managing partner of 3TS. Pokiaľ Pekku alebo spoločnosť 3TS ešte nepoznáte, mali by ste. Aj v spolupráci s nimi vznikla nová spoločnosť Neulogy Ventures s cieľom podporovať začínajúce projekty a viac sa dozviete aj na priamo na konferencii. Samozrejme bude súčasťou aj prezentácia startupov a pripravili sme dve sekcie:

 1. súkromná – dohodli sme sa s možnými investormi, ktorí si pozrú váš nápad, budú sa pýtať a ktovie, možno dostanete investíciu priamo na konferencii, alebo tesne po ňom
 2. verejná – na záver konferencie bude panelová diskusia, kde bude priestor pre ďalšie dva startupy a všetky prezentácie spolu dostanú spätnú väzbu priamo od investorov a aj vás v panelovej diskusii

Ukážte teda, že sú vaše nápady super a dajte nám vedieť, že chcete prezentovať.

Všetky prezentácie budeme samozrejme hodnotiť cez našu obľúbenú aplikáciu Sli.do.

Ďalšie stretnutia budú v podobnom formáte, ako bol decembrový StartupCamp, ale viac sa dozviete v samostatnom príspevku, kde zosumarizujeme minulý rok a predstavíme program na rok 2014.

Tešíme sa na vás!

Váš organizátor Imro

 

Zápisník organizátora: #SCBA35

Nebol by to StartupCamp ak by nepriniesol opäť niečo nové. V nedeľu nám vyšiel KC Dunaj v ústrety a upravil priestor tak, aby bolo ešte lepšie vidieť prezentujúceho. Na jeho ľavej strane má, teraz lepšie viditeľné, plátno s prezentáciou. Niektorí prezentujúci sa síce sťažovali, že ich reflektory trošku oslepujú, no ale aby ich bolo lepšie vidno (uvidíte aj na videu), táto zmena musela prísť a konečne mohli byť úplným stredobodom pozornosti publika.

Okrem toho sa nám podarilo pripraviť atraktívny program, čo bolo ocenené slušnou účasťou asi 70 ľudí. V miestnosti by ich bolo aj viac, no mnohí ostali networkovať pri bare a v druhej časti KC Dunaj. Takže aj po tejto stránke hodnotíme event pozitívne.

Stáli návštevníci si všimli v publiku sedieť aj Radovana Andreja Greža, zakladateľa StartupCamp. Bol na návšteve Bratislavy a prišiel nás aj vás po čase pozrieť. Matej Ftáčnik, takisto skúsený StartupCampista, networkoval tiež.

Čo všetko ste mali možnosť si vypočuť – novinky, prednášku a startupy, zhrnieme stručne v zopár odstavcoch nižšie. Plusovým bodom startupov bolo, ze pitch stihli s prehľadom do 4 minút a získali viac času na otázky z publika.

 

StartupWeekend sa blíži

Jeseň bude opäť v znamení startupov a už teraz sa môžeme tešiť na 4. SWBA. Lujza nás pozvala na 15. až 17. Novembra, tentokrát do nových prestorov fakulty FIIT v Mlynskej doline. Všetky ďalšie info nájdete na ofiálnej stránke bratislava.startupweekend.org.

StartupAwards

Bohužiaľ sme prezentáciu nemali, no je k dispozícii aspoň na SlideShare. Túto každoročnú startupovú súťaž hádam netreba osobitne predstavovať, no ak predsa tak treba pozrieť ich web. Aj tento rok sa oplatí prihlásiť sa a súťažiť, pripomíname dôležité dátumy:

 • The deadline to submit applications is on November 1, 2013 at 23:59:59 CET.
 • Event & Main ceremony on November 22, 2013

ReStart  2013

Miroslav Lacko hovoril o tretom ročníku podujatia ReŠtart Slovensko, ktorá prebieha od  23.9. do  22.10. a ešte stále je možné sa prihlásiť. Cieľom projektu je podporiť čo najviac online riešení, ktoré iniciujú spoločenskú zmenu. Všetky ďalšie info nájdete na restartslovensko.sk.

Máme pre vás investorov!

A dokonca niekoľko, nie len jedného. Určite ste zachytili, že StartupCamp chce pomôcť startupom aj tým, že tie najlepšie posunie investorom. O dobré nápady nie je núdza takže sem s nimi! Ak máte záujem, ozvite sa prosím Patrikovi na fojtu@startupcamp.sk, pošlite základné info a radi posunime vaše údaje ďalej. V prípade, že nápad stále ešte nie je pripravený tak, ako by mal, dajte nám vedieť a dáme vám spätnú väzbu, aby ste sa mohli posunúť vpred.

 

Pitch: Quirect

Pohnúť vody v HR a technologicky aj kvalitatívne posunúť nábor nových zamestnancov do firiem si dali za cieľ chalani z Quirect – Tomáš Minarik a Matej Brendza, ktorý v nedeľu aj prezentoval. Ak vám je meno tohto startupu, alebo aj Tomáš a Matej známi, tak ich zrejme poznáte z HN Online – Nájdite si biznis s HN alebo ako výhercu súťaže Social Impact Award Slovakia 2013 (čím sa chalani ani len nepochvália na svojom webe). Opäť raz presvedčili o tom, že úspešný startup musí mať všetko premyslené a na všetky otázky vie odpovedať. Chýbali snáď len aktuálne čísla (počet nahrávok, počet klientov, počet obsadených pozícií, …). Viac informácií nájdete priamo na www.quirect.com.

Pitch: PartnerTracker

Ján Sabo prezentoval appku určenú dospelej časti publika, ktorá pomôže pri zaznamenávaní svojho intímneho života. Okamihy lásky označí na mape, poskytne štatistiky, prípadne prepojí s kontaktmi. Dizajn veľmi pekne prepracovaný. Nejde o zoznamku, no má aj biznis model, dúfajme, že bude úspešný. Možno to bude chcieť malý pivot alebo rozšírenie možností monetizácie do budúcnosti. Na stiahnutie a vyskúšanie je zadarmo verzia pre Andorid (odkaz na Play Store – PartnerTracker), iOS sa pripravuje. Zopár tisíc stiahnutí mesiac od uvedenia a vysoké hodnotenie hovorí jednoznačne o obľúbenosti a dobrom spracovaní. Viac informácií nájdete priamo na http://www.partnertrackerapp.com.

Pitch z publika: eGAR.eu

eGAR je ebay pre autodiely, zameriava sa na vrakoviská ale aj nové či použité komponenty pre štvorkolesových miláčikov. Tento pitch prišiel celkom spontánne, bez prezentácie, z publika. Vďaka live ukážke webovej stránky bol aj opis funkcií okamžite jasnejší. Pripomeniem, že projekt sa rodí v jednom z top miest slovenskej startup scény, v Mozgohouse. Chalani web spustili len nedávno, no už teraz sa môžu pochváliť slušne naplneným katalógom autodielov. Držíme palce, projekt má určite potenciál. Pri získavaní ďalších partnerov, rozširovaniu katalógu komponentov a aj v získavaní návštevnosti (napríklad prostredníctvom partnerských portálov?) ich samozrejme radi podporíme zdieľaním na našich sociálnych sieťach.

 

Zhrnutie a poďakovanie

Chceme sa poďakovať tleskajúcemu publiku (aj keď malo málo otázok) a tiež prezentujúcim aj startupistom. Vďaka za super atmosféru!

Čo nás/vás čaká?

Ak chcete začať budovať svoje vlastné nápady, dajte vedieť mne alebo Imrovi čo najskôr, aby sme vám mohli pomôcť prezentácie pripraviť a neskôr úspešne odprezentovať, napr. už na ďalšom SCBA#36, ktorý bude opať v KC Dunaj 10. novembra 2013 o 18.00.

 

Váš organizátor Matej, Imro a zvyšok SCBA tímu.

Zápisník organizátora: #SCBA34

Ani sme si to neuvedomili a už máme dva týždne od konania posledného StartupCamp-u. V prvom rade nás mrzí, že tento článok prinášame neskôr. Dôvod je jednoduchý – zaneprázdnenosť. Či chceme alebo nie, skrátka, tak to je.

SCBA - otvorenieAle k veci. Opäť sme sa stretli v KC Dunaj a je treba uznať, že zmenou svetiel sa náš nový kolega Richard postaral o to, aby sme konečne mali zážitok nie len z prezentácie ale aj z prezentujúceho. Video z podujatia spracovávame, aby sa každý z vás mohol pozrieť čo robí a ako prezentuje. Je vidieť, že s Richardom prišla skúsenosť z tejto oblasti, keďže má v správe Divadlo pod kostolom, teda strih a úpravu videa má zvládnuté.

Opäť prišli stálice ale aj noví, čo nás nesmierne teší a budeme len radi, keď nám dáte spätnú väzbu napr. mailom alebo priamo v diskusii pod týmto príspevkom. Chceme sa ešte viac zamerať na veci/oblasti/ľudí, ktorých chcete vidieť, prípadne sa s nimi porozprávať aj osobne.

Poďme sa však pozrieť na samotný priebeh #SCBA34 a aby som nezabudol, ak si chcete pozrieť jednotlivé prezentácie, kliknutím na názvy jednotlivých blokov ich otvoríte.

Pozvánka na Pioneers Festival

Na úvod sme dostali pozvanie od tímu z Pioneers Festival, ktorý sa bude konať 30. až 31. októbra 2013. Mali ste výnimočnú možnosť získať dve vstupenky za cenu jednej, akcia bola časovo obmedezená a trvala len do polnoci.

Startup WeekendPozvánka na StartupWeekend

Jeseň bude opäť v znamení startupov a už teraz sa môžeme tešiť na 4. SWBA. Michal Maxo Maxián už teraz pozýva na 15. až 17. Novembra, tentokrát do nových prestorov fakulty FIIT. Všetky ďalšie info nájdete na ofiálnej stránke eventu: bratislava.startupweekend.org.

Startupová scéna v Londýne

Niečo o svojich aktivitách, sile a význame networkovania a o startupoch v Londýne prezradil Marián Gazdík. Chcete viac info alebo máte cestu do Londýna a potrebujete sa niečo opýtať? Kontaktujte Mariana priamo: www.facebook.com/gazdik

ReStart  2013

Miroslav Lacko hovoril o tretom ročníku podujatia ReŠtart Slovensko, ktorá prebieha od  23.9.  do  22.10. a ešte stále je možné sa prihlásiť. Cieľom projektu je podporiť čo najviac online riešení, ktoré iniciujú spoločenskú zmenu. Všetky ďalšie info nájdete na restartslovensko.sk.

Matej LukášikMatej Lukášik – Running Lean to MVP

Matej, zakladateľ relevate.it, na vlastnej koži a startup-e testuje aplikáciu metodológie Lean Startup. Konkrétne to robí tak, že si preštudoval viacero kníh, pričom ako najvhodnejšiu pre aplikáciu si vybral Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works, autor Ash Maurya. Matej naozaj prešiel zaujímavou cestou a jeho prezentácia inšpirovala viacerých z vás, ktorí ste ho kontaktovali hneď počas networking-u, resp. pýtali ste si kontakt. Matej, ako sám vyhlásil, je pripravený pomôcť pri aplikácii tejto metodológie a jeho kľúčovou oblasťou je Problem interview. Čo je super, prezentácia je dostupná priamo na Google Drive a Matej k nej napísal samostatný blog príspevok dostupný v anglickom jazyku.

Celú prednášku si môžete pozrieť tu.

Dušan DaniškaDušan Daniška – Cloud services overview

Dušan, zakladateľ ADIOS Business Suite, nám ozrejmil a niektorých z nás aj trocha “poučil”, že keď máme náš startup na webe a nahrádzame ním napr. niektorú z funkcionalít desktop aplikácie, tak už aplikujeme niektorý z cloud modelov. Tieto následne vysvetlil a je len dobre, že sme tejto témy dotkli, lebo efektívnosť a úspora nákladov na IT prevádzku sa stáva čím ďalej, tým dôležitejšou tak pre veľkú organizáciu ako aj pre začínajúci startup. O to viac, ak chceme ušetriť náklady – väčšina týchto služieb je totiž zadarmo v prípade, že to používa napr. skupina nie väčšia ako 5 ľudí. Tip na zaujímavý článok na doplnenie tejto témy v anglickom jazyku: Economic Principles for Cloud Computing.

SportimeaPitch: Sportimea

Andrej Kečkeš a Michaela Szilvásová predstavili projekt Sportimea, ktorého cieľom je maximálne zjednodušiť spôsob, ako nájsť priestor/miesto pre realizáciu vášho obľúbeného športu. Inými slovami, ak máte radi napr. begminton a nechce sa vám prehľadávať x stránok, či majú nejaký voľný termín, kde to je a pod., prostredníctvom tohto projektu sa vám to podarí jednoducho a ľahko. Sportimea je teda integrovaný a sociálny športový portál s revolučným rezervačným systémom, ktorý prináša športoviskám moderné, kvalitné a ľahko dostupné riešenie a športovcom komfort a flexibilitu pri vyhľadávaní, rezervácii športovísk.

Viac informácií nájdete priamo na www.sportimea.com. Pitch si môžete pozrieť tu.

MeevlPitch: Meevl

Miloš Blaško, zakladateľ projektu, predstavil Meevl, ktorého cieľom je pomôcť budovať značku, povedomie o nej a zaangažovanosť zamestnancov firme bez ohľadu na to, akú má veľkosť. Žiaľ prezentácia oslovila len niekotorých z vás, pričom až 6 ľudí označilo možnosť, že neveria tejto myšlienke. Osobne som veľmi milo prekvapený týmto projektom, pretože práve zamestnanci firmy sú tí, ktorí šíria dobré ale aj negatívne správy o firme. Ak si zoberiete svoju vlastnú firmu alebo startup, pokladáte pravdepodobne za prirodzené, že členovia tímu alebo zamestnanci firmy stoja na “vašej strane” a podporujú vaše aktivity tak veľmi, ako je to možné. Meevl vnímam ako super nástroj pre monitorovanie a podporu budovania značky, čo je z pohľadu marketingu jedna z najdôležitejších úloh.

Viac informácií nájdete priamo na http://meevl.com alebo zaujímavom videu. Pitch si môžete pozrieť tu.

YoucognizePitch: youcognize

Milan Steskal, zakladateľ youcognize, predstavil projekt, ktorého cieľom je monitorovať náladu alebo správanie ľudí, ktorí môžu dobrovoľne s pomocou aplikácie zdieľať tieto svoje pocity so svojím psychológom a tým efektívnejšie liečiť ich problémy s depresiou. Výsledkom je tzv. náladový diagram, ktorý psychológ vytvára s pomocou pacienta, aby zachytil momenty, kedy bojoval s depresiou. Tento potom vyhodnotí a na jeho základe stanoví najvhodnejšiu terapiu. Problémom je, že si vo veľa prípadoch pacient nespomenie, kedy mal problém s depresiou, ako to prebiehalo a pod. Pacient totiž musí v súčasnosti značiť tieto nálady do vytlačenej tabuľky, t.j. na papier formátu A4, farebnou fixkou alebo ceruzkou a potom to dať celé psychológovi. Youcognize to celé rieši veľmi efektívne a jednoducho.

Viac informácií nájdete priamo na http://youcognize.com. Pitch si môžete pozrieť tu.

Zhrnutie a poďakovanie

Chcel by som sa týmto poďakovať všetkým prezentujúcim a samozrejme chalanom z Instando, ktorých aplikáciu používame ako ich partner a bolo naozaj super, aký progres chalani urobili. Vidieť hlasovanie a spokojnosť s prezentáciou naživo bolo naozaj výnimočné. Výsledky vášho hlasovania k prezentáciám, resp. k samotnému stretnutiu nájdete tu. Nakoniec ďakujeme aj vám všetkým, pretože nás stále podporujete, či osobne alebo cez sociálne siete, naozaj si to veľmi vážime.

Viacerí z vás spomenuli, že ich prekvapila angličtina počas celého stretnutia. Pôvodný StartupCamp, keď ho ešte viedol Rado bol vždy výhradne v angličtine. My sme potom, ako sme prebrali štafetu, spomenuli, že v prípade, ak nebudú hostia zo zahraničia, časť programu môže byť aj v slovenskom jazyku. To však nič nemení na tom, že prezentácie a aj startup pitch musia byť v angličtine. Nie je to preto, aby sme vás trápili, ale preto aby ste sa pripravili na prezentáciu pred potenciálnymi investormi. Toto je z nášho pohľadu to najdôležitejšie, čo vám StartupCamp dáva, možnosť vyskúšať si to pred publikom, ktoré vám nič nedaruje. Ak uspejete na tejto pôde, je vysoký predpoklad, že uspejete aj pre investorom.

Čo nás/vás čaká?

Ak chcete začať budovať svoje vlastné nápady, dajte vedieť Matejovi alebo mne čo najskôr, aby sme vám mohli pomôcť prezentácie pripraviť a neskôr úspešne odprezentovať, napr. už na ďalšom SCBA35, ktorý bude opať v KC Dunaj 13. októbra 2013 o 18.00.

Váš organizátor Imro a zvyšok SCBA tímu.

Prečo založiť vlastný start-up alebo výhody, nevýhody a riziká

Startupy nevznikajú len tak, z čistého neba. Potrebujú zakladateľa, prípadne viacerých. Založiť startup nie je ťažké, práve naopak, a môžete to skúsiť aj vy. Je ale rozumné vedieť, do čoho sa púšťate po súkromnej aj biznisovej stránke veci. A aby sme sa vyhli negatívnemu tónu, prihodíme rady ako niektoré časté riziká zvládnuť.

Zakladatelia startupov sú ľudia z mäsa a kostí, presne ako vy alebo ja. Bežní ľudia. Niekto ich glorifikuje, iní na nich závistlivo a neprajne zazerajú. Každý startup je jedinečný a každý startupista si prešiel vlastnými úskaliami. Skúsme pozrieť na tie bežné, najčastejšie radosti a startosti, ktoré potešili aj potrápili nejedného.

Založiť alebo sa radšej pridať?

Na to, aby ste dosiahli skutočný úspech budete potrebovať okolo seba ľudí. Čím všestrannejšie ste zameraný vy sám, tým neskôr taká situácia nastane. Niekedy potreba rozšíriť tím príde ihneď na začiatku, keď zistíte, že neviete programovať mobilné aplikácie alebo netušíte ako osloviť a získať prvých zákazníkov. Aby ste sa pohli z miesta, spojíte sily s človekom, ktorý vás bude vedomosťami a skúsenosťami dopĺňať. Stále platí, že viac ľudí sa rovná viac rúk, a teda rýchlejšie napredovanie, najmä však lacnejšie. Ďalší spoluzakladateľ môže­ podobne ako vy do startupu vkladať najmä svoju prácu.

Druhou možnosťou je najať si na čiastkové úlohy ľudí alebo kupovať hotové veci, či riešenia na kľúč. Všetka zodpovednosť a motivácia stále zostáva na vašich pleciach. Výhodou je rýchlejší postup, nevýhodou je vyššia cena. Značným rizikom ostane to, aby ste z malých kúskov vedeli postaviť celok. A tu to začína hraničiť s projektovým manažmentom. Ak nemáte v tomto obore skúsenosti, ľahko narazíte.

Ak sa bojíte už teraz pred založením startupu o to, aby vás spoluzakladateľ neokradol alebo o to, že vás podvedie investor a vám ostane vo firme minimálny podiel, myslíte príliš dopredu a príliš negatívne. Kiežby už váš startup bol v tom štádiu, že máte investora (a teda ste mali ideu alebo produkt hodný investovania) alebo produkuje taký zisk, ktorý je hodný nekalých úmyslov. Pri startupovaní odhalíte mnoho starých právd, napríklad aj tú, že veci treba riešiť v poradí v akom prídu (t.j. anglické „One step at a time“). Najpr vybudujte startup a potom sa zaoberajte obavami.

Výhody

Založiť a viesť startup má mnohé výhody. Predsa len, ak by neexistovali výhody startupov, nikto by sa nimi ani len neobťažoval. Začneme radšej nimi, ako hneď na úvod niekoho odrádzať rizikami.

Jedna z najčastejších motivácií­ prečo sa pustiť do vlastného startupu je práve tá najvznešenejšia. Zmeniť svet k lepšiemu. Ak nie celý svet, tak aspoň ten pre ľudí vo vašom okolí. Stať sa pozitívnym príkladom a vytvoriť niečo vlastné. Uskutočniť činy, ktoré budú mať hlbší zmysel a zanechať po sebe veľkolepé dielo. Znie to ako klišé, ale pre mnohých je toto jedným z najväčších lákadiel a výziev zároveň. Takúto príležitosť v nadnárodných korporáciách alebo štátnej správe nikdy nedostanete, nech sa vám bude ktokoľvek snažiť tvrdiť opak.

Ak vás láka adrenalín, pocit nebezpečenstva a strach z neznámeho, startupy by vás mohli zaujať. Malých či veľkých výziev v neznámom teritóriu bude pred vami neustále dostatok.

Ľudia, ktorých stretnete na ceste za úspešným startupom budú pravdepodobne najšikovnejší, najvzdelanejší a po osobnostnej stránke tí najvyzrejtejší, ktorých budete mať možnosť za život spoznať. Prečo? Jednoducho prešli ťažkou cestou, ktorá ich zocelila a posilnila. Priateľstvá budované prekonávaním spoločných prekážok, plece vedľa pleca, len tak niečo nezdolá. Aj keď nebudete so všetkými blízki priatelia, inšpiratívnych a zaujímavých kontaktov nazbierate neúrekom. Úspech (pozor, ale aj neúspech!) vášho startupu bude spájaný s vašou osobou, a tak si chtiac-nechtiac vybudujete aj osobné renomé.

Pre prekvapivo málo ľudí sú prvotnou motiváciou pre založenie startupu peniaze. To ale neznamená, že ich úspech prinesie. Ak budete patriť medzi tých šikovnejších, existuje vysoká pravdepodobnosť hraničiaca s istotou, že zbohatnete. A to veľmi zásadne. Startupy s globálnym dosahom obracajú miliardy od investorov a desiatky milióny z vlastných ziskov. Stačí svoj podiel po pár tvrdo oddretých rokoch predať a pár miliónov sa objaví aj na vašom účte. Celkom pekná predstava, keď zoberieme do úvahy, že na začiatku bol len (dobrý či skôr vynikajúci) nápad.

Nevýhody a riziká

Opäť slovenské špecifikum – neskúšať nič nové, nevystupovať z radu, nesnažiť sa dosiahnuť niečo viac – to sú tie najčastejši, ktoré prichádzajú zvnútra ale aj zvonka. Spoločnosť, priatelia, firmy, školy, médiá a rodina to len podporujú. Česť výnimkám. Rizikovosti neuberajú ani štatistiky, podľa ktorých asi len 1 zo 100 startupov bude úspešný. Ak práve tušíte, že je to omnoho menej ako bežné podnikanie, máte úplnú pravdu. Aj napriek tomu všetkému sa vám môže ujsť ľudská závisť, nálepka „podnikateľ“, zaškatuľkovanie za zlodeja a milión ľudových múdrostí na vašu adresu o tom, ako peniaze smrdia a kazia charakter.

Možno to súvisí aj s tým, kto je na Slovensku bežným startupistom. Buď sú to neskúsení, no nadšení študenti alebo ľudia s rodinou a hypotékou na krku. Spomíname ich aj preto, že toto budú vaši vrstovníci – prví v rade na zamestnanie či spoluzakladateľa, vaše bútľavé vŕby aj najlepší radcovia. V oboch prípadoch je riziko, že po chvíľkovom dobrodružstve to zabalia. Alebo príde na lámanie chleba (situácie ako „potrebujeme investovať 2000 € do nového serveru a reklamy, inak ideme domov“) a nebudú vás môcť podržať. V zahraničí je to trošku pestrejšie a na startupových podujatiach bežne stretnete aj manželské páry, ostrieľaných IT guru, viacnásobných podnikateľov, či dokonca seniorov. Inak povedané, ľudí s časovým aj finančným kapitálom. Ďalšie faktory v ostrom kontraste k drvivej väčšine výhercov a finalistov na Slovensku organizovaných súťaží pre startupy. Nápad rýchlo vznikne, čo-to povyhráva a do pol roka po ňom ani pes neštekne. Aby ste sa takým projektom a spoluzakladateľom vyhli, stačí použiť zdravý rozum a mať oči otvorené. Spoznáte ich napríklad podľa toho, že svoj nápad majú problém sformulovať do jednej krátkej vety, ich BMC má za sebou maximálne 2 revízie alebo nemajú jediného zákazníka. Pretože všetko stojí na správnych ľudoch, vyberajte len to naj. Alebo si dajte poradiť od niekoho skúsenejšieho. Tak ako vás vie tím dobrých ľudí katapultovať k úspechu, rovnako vás tím nesprávnych ľudí vie zraziť do kolien a celý startup aj zabiť.

Apropo – financie a ďalšia podpora. V začiatkoch sa takmer určite nedočkáte ani centu a ani neskôr to nebude o moc lepšie. Dostupnosť kapitálu je jedna z najpodstatnejších podmienok fungovania zdravého startupového ekosystému. Peniaze sa u nás jednoducho netočia, súkromných aj verejných investorov ochotných investovať s rizikom je ako šafránu. Našťastie sa situácia pomaličky zlepšuje. Radšej počítajte s tým, že použijete všetky svoje úspory. A ešte si aj budete musiť požičať, kým príde prvý investor. Tvrdá realita? Možno. Radšej sa v tom usilujme násť výhody, napríklad pri nutnosti hľadať riešenia s veľkým efektom a minimálnou cenou.

Rizík, ktoré sa týkajú osoby zakladateľa startupy nie je málo. No rovnako veľa, ak nie aj viac, je rizík, ktoré ovplyvnia úspech samotného produktu alebo služby. Hovoríme o správnom načasovaní a rýchlosti uvedenia na trh, kvalite, cene a pridanej hodnote pre zákazníkov. Viacero menších rizík svojou kombináciou vedia potopiť akýkoľvek startup. Dá sa s nimi účinne zabojovať samovzdelávaním v danom obore a radami skúsených mentorov.

Pre svetlé príklady podpory startupového ekosystému si musíme ísť k bratom Čechom. Brnenský StarCubeJIC, pražská Wayra, Node5TechSquare – organizácie, ktoré vás prevedú od nápadu až po globálny biznis. Ich slovenské alternatívy buď neexistujú alebo riešia len časť problému. Nechcem nič prezrádzať, ale verím, že už aj u nás bude čoskoro tento neblahý stav dávnou minulosťou. Zatiaľ buďme radi, že sú tu tak ako sú, veď ešte pred rokom a pol o nich nebolo ani chýru ani slychu. Jednoducho zatiaľ nemajú silu ani finančné zázemie. Treba dodať, že štát im to tiež nijako neuľahčuje, no na druhej strane ten nie je tým najpodstatnejším. Zaobísť sa dá aj bez podpory, hoci v dobre zabehnutom prostredí to pôjde omnoho hladšie.

Jedným z rizík je malý slovenský trh. Aj keď k nemu prirátame ten český, stále je to len kvapka v mori. Postačí na slušný biznis, no svetový startup či technologický gigant kategórie Apple, Facebook či LinkedIn tu nevybudujete. Jednoducho pre nízke celkové tržby a (ne)dostupnosť ľudkých kapacít. Startup vyštartuje, získa prvé úspechy, ale na malom trhu sa nemá kam posunúť a zanikne. Preto treba mať od začiatku globálne ambície a nezatvoriť si cestu pred rýchlou škálovateľnosťou. Brať domácu pôdu ako malé laboratórium alebo sa ihneď zamerať na celosvetové trhy.

Záver

Startupovanie, podobne ako podnikanie, nie je pre každého. Je náročné a vyžaduje si mnoho sebaobetovania. To, čo človek získa späť ale častokrát mnohonásobne preváži všetky obete a výsledok stojí za to. Aj v tých najťažších chvíľach pomáha spomenúť si na začiatky a čerpať novú silu a motiváciu z prvotného nadšenia. Úspech sa dostaví len pre tých, čo vytrvajú.

Nabudúce

V ďalšom článku sa pozrieme aj do sveta a porovnáme podmienky pre startupy u nás a v zahraničí. Prinesiem zopár kontaktov, ktoré ochotne pomôžu s rozbehom a častými počiatočnými problémami.

Zápisník organizátora – #SCBA32

Opäť máme za sebou StartupCamp v Bratislave. Okrem toho, že sme o mesiac starší a múdrejší (aj vďaka SCBA, ale k tomu sa dostaneme) som rád, že môžem napísať aj o ďalšom pokroku pre vás, startupistov. Ale pekne po poriadku o tom, čo ste mali možnosť vidieť v nedeľu 21. Júla v KC Dunaj.

V prvom rade sme sa vrátili na domácu pôdu, tam, kde sa začala písať slovenská startupová história. Musíme uznať, že priestory TheSpot a Connect nás pohostili úplne kráľovsky, dokonca sme dostali aj veľmi pozitívnu spätnú väzbu na tieto startupovou atmosférou nasiaknuté priestory. KC Dunaj je teda návrat ku koreňom. Niečo nás naša tour naučila a preto ďalší StartupCamp v KC Dunaj prinesie zopár noviniek, ktoré, ako dúfame, oceníte. Našim cieľom je navodiť pohostinnejšiu atmosféru, viac komornosti aj pohodlia, a trošku pridáme aj na profesionálnosti. V každom prípade sa máte na čo tešiť.

Koučing pre startup-y

Zuzana Bednárová nám v prvej prednáške predstavila výhody využívania koučingu vo všeobecnosti a špeciálne pre ľudí štartujúcich svoj vlastný biznis. Bonusom naviac bola možnosť využiť ZADARMO prvú konzultáciu od tejto skúsenej koučky. Traja z vás ju zamestnali na celý večer a dostali omnoho viac ako len informáciu, čo vlastne ten koučing je. Viac o Zuzane nájdete čoskoro na našom webe. Jej prezentáciu nájdete, ako vždy, medzi prezentáciami na SlideShare.

Zuzka boli veľmi milo prekvapená z vášho záujmu a svoju ponuku na konzultácie zadarmo pre slovenské startupy zopakuje aj na dalších SCBA. Ak by ste ju chceli kontaktovať aj v inom čase, samozrejme môžete, ale podmienky si je potrebné dohodnúť individuálne.

Lear2Code

V Learn2Code majú za sebou prvý kurz – za 3 mesiace naučili dvadsiatku nadšencov Ruby a Ruby on Rails. Päť projektov to dotiahlo do úspešného konca a pekne sa prezentovali na záverečnej párty. Aby ste neboli ukrátení o nič, Rado zhrnul niekoľko úskalí a porozdával tipy ako sa (na)učiť programovať čo najrýchlejšie. Tiež predstavil pár plánov (rozumej kurzov) na najbližšie obdobie. Kurz jazyka Ruby čisto pre dámy je dokonca zadarmo.

Chalani majú zarobené na vytvorenie ďalšej domácej komunity, prevažne developerskej. Držíme im palce a naďalej vás budeme radi informovať o ich aktivitách. Veď nakoniec programovanie (a development) sú úplne najžiadanejšie vedomosti, nie len pre startupy.

Pitch – LiveDispatcher

Čerstvý slovenský startup, ktorého člen má za sebou aj pobyt v Silicon Valley. Keď sa do niečoho pustí jeden z členov výherného tímu z ostatného ročníka StartupAwards.sk Slovak Startup Development Program, treba sa mať na pozore. A to hlavne preto, lebo už po pár mesiacoch fungovania majú platiacich zákazníkov a hovoria o expanzii. Prezentácia je dostupná tiež SlideShare, ale naživo bola super predvedená.

Pitch – MobiGuide

Slovenský startup MobiGuide predviedol, a na konkrétnych príkladoch zo života, ukázal svoje praktické využitie. Vďake nemu sa sa stanete tým najlepším sprievodcom po meste a zvládnete všetko – od pamiatok až po kultúrne podujatia. Informácie sú aktualizované denne a teda vždy čerstvé.

Prezentáciu MobiGuide nájdete taktiež na SlideShare. Chválime za výborné časovanie prezentácie a svieže predvedenie celej funkcionality formou krátkeho príbehu o sprevádzaní priateľov mestom. Jasné a výstižné. Dúfame, že čoskoro začnú expandovať do šíreho sveta!

Investori v publiku

O skutočne dobré startupy a nápady sa zaujíma každý rozumný investor. Jedného slovenského sme mali aj na SCBA32 priamo v publiku. Po skončení prednášok si s viacerými startupistami (najmä s tými, čo prezentovali) vymenil vizitky. Snáď budeme môcť už čoskoro ohlásiť investičný úspech ďalšieho slovenského projektu.

Ak máš záujem predstaviť svoj startup alebo ideu investorom aj ty, stačí, ak nám napíšeš na info@startupcamp.sk. Sprostredkujeme kontakt a pomôžeme ti pripraviť sa na prezentáciu.

Na záver, alebo čo sa ešte podarilo

Našu prezentáciu nájdete na SlideShare tiež, a to rovno tu. Opäť sme dostali od vás veľa pozitívnej spätnej väzby a niekoľko tipov na ďalšie zlepšenia. Vedzte, že už na nich pracujeme a tešíme sa na ďalší SCBA, ktorý bude až v septembri. Dôvodom je, že aj my si potrebujeme trocha oddýchnuť a pripraviť pre vás bohatý program na jeseň 😉

Oprava, 01.08.2013: Chalani z LiveDispatcher boli v SV v ramci SSDP. Ospravedlňujeme sa za chybu.

Príležitosť pod Tatrami: Google Developer Group Poprad-Tatry

Nová developerská komunita Google Group vznikla pod Tatrami a jej úlohou je poskytnúť priestor na šírenie myšlienok, nápadov a skúsenosti medzi nováčikmi, IT nadšencami a developermi.

GDG Poprad-Tatry je nezisková komunita nezávislá na činnosti Google. Skupina nie je organizáciou, občianským združením a ani spoločnosťou, je to jednoducho komunita nadšencov spojená platformou Google Developers, kam už v súčastnosti patrí viac ako 300 skupín z celého sveta. Zakladateľom skupiny je Samuel Morihlatko, 17ročný študent IT ktorý má skúsenosti s organizovaním akcií a vedením tímu. Založením skupiny sa stal “sprostredkovateľom” technológií a ľudí z oboru v miestnom regióne.

Hlavným cieľom GDG Poprad-Tatry je spájať developerov, IT nadšencov a poskytnúť im priestor na zdieľanie skúseností, myšlienok a nápadov medzi sebou. “Sme tu pre nováčika ale aj skúseného developera. Vítaní je skutočne každý.” uviedol Samuel.

V sobotu 13. júla organizovala skupina svoj prvý event na Halatovej ulici v Poprade. Na evente Samuel predstavil skupinu prvým účastníkom a taktiež dal priestor nabrať rečnícke a organizačné skúsenosti niektorým študentom IT.

Ako prvý sa k slovu dostal Ivan ktorý mal prednášku o prehliadači Chrome. Hneď po ňom sa k slovu dostal Lukáš ktorý vytvoril prezentáciu pomocou HTML 5, CSS3 a java scriptu. Odprezentoval prednášku o HTML 5 s ukážkami z praxe. Záver eventu patril networkingu. Žiaden účastník neodišiel na prázdno, počas prednášok ale najmä na networkingu sa udeľovali ceny – nálepky, odznaky HTML 5 alebo aj tričko Google .

Mýslím, že event sa nám podaril. V najbližšej dobe plánujeme organizovať networkingy, na ktorých spoznáme miestnych IT nadšencov a developerov. Neskôr pri organizovaní väčších eventov vieme pozvať k nám odborníkov z oblasti takej, o akú sa zaujímajú miestny IT nadšenci a developeri. V neposlednom ráde vytvoríme príležitosť spoznať mladých a šikovných ľudí.”
toľko Samuel k prvému eventu a k plánom v blízkej budúcnosti.

Sledujte activity skupiny na Google a pridajte sa: plus.google.com/u/0/b/103280667737160014426/103280667737160014426/about

V tíme StartupCamp Bratislava sa tešíme, že vznikla táto aktivita, ktorá môže byť opäť inšpiráciou pre rozbeh ďalších Startup-ov a tieto samozrejme radi podporíme. Chalanom držíme palce a veríme, že sa prídu ukázať aj na niektorú z našich akcií, aby ste sa o nich dozvedeli čo najviac.

Koučing a startupy

Keď chcem ľuďom vysvetliť, čo robím, väčšinou si predstavujú bohatých Američanov, ktorí sa chodia porozprávať k terapeutovi. Navonok to naozaj vyzerá ako rozhovor dvoch ľudí, ktorého cieľom je posunúť človeka vpred, ale niekde tam podobnosti končia.

Momentálne sa venujem tzv. koučingu zameranému na riešenie “Solution Focused Coaching“. Častokrát je náš prístup k pozitívnej zmene v našom živote založený na problémoch. Posúvame sa vpred tak, že skúmame problém: čo je problematické, ako problém vznikol a čo musíme urobiť, aby sme sa ho zbavili. Tento prístup funguje dobre v mnohých situáciách, najmä v tých, ktoré sa týkajú počítačov, strojov a človekom vytvorených zariadení.

Keď pracujeme s ľuďmi, diagnostika problému nám častokrát nepomôže a častokrát problém zhorší. Našťastie je tu ďalší prístup – zamerať sa namiesto problémov na riešenia.

Základný princíp prístupu zameraného na riešenia je: Zistiť čo chcem, nájsť čo funguje a robiť toho viac. Prestať robiť čo nefunguje a robiť niečo iné. To neznamená, že sa problému nevenujeme, ale jeho skúmanie použijeme hlavne na to, aby sme spoznali človeka – čo chce robiť, v čom je dobrý a pod.

Koučing je riadený rozhovor, kde kouč napomáha klientovi nachádzať jeho vlastné riešenia a odpovede na otázky, ktoré ho trápia – či už osobného alebo profesného charakteru. Pomáha mu pozerať sa na svet inými očami.

Mojím cieľom je pomáhať ľuďom riešiť výzvy a riešiť ich správne, mať možnosť byť pri tom, keď sa ľudia dostávajú na kvalitatívne vyššiu úroveň aj vďaka mojej pomoci. Baví ma práca s ľuďmi a teším sa, keď ľuďom pomáham rásť.

Ak chcete vyskúšať koučing, ponúkam prvým 3 prihláseným stretnutie (cca 1 hodinu) počas StartupCamp Bratislava zadarmo. Hláste sa prosím emailom na jariabka@startupcamp.sk. Pre všetkých ostatných som k dispoziícií na otázky, odpovede a krátku konzultáciu.

 Bio – Zuzana Bednárová 

Zuzana Bednárová prešla od HW technčky a programátorky cez personálnu riaditeľku, projektovú manažérku až ku koučovi. Viac ako 15 rokov pracuje častejšie s ľuďmi ako so strojmi. Začala so skupinovým koučingom zameranom na “after action review” a momentálne sa venuje individuálnemu koučingu so zameraním na riešenia, na ktorý je aj vyškolená známou trénerkou, koučkou a prezidentkou International Coach Federation – Slovak Chapter Mgr. Zuzanou Karpinskou, PhD.

Blog StartupCamp-u opäť ožije

Písať blog o startupoch nie je na Slovensku bežnou vecou, skôr výnimkou. To je samozrejme škoda. Možno keby sa našli médiá, ktoré by túto trendovú tému riešili na dennej báze alebo aspoň s určitou dávkou pravidelnosti, našli by sa aj blogeri, ľudia z tejto komunity, ktorí by mali čo (od)povedať. Ok, seriál Hospodárskych Novín – „Nájdite si biznis s HN“ sa nepočíta. Asi preto, že ich nik na svojom blogu nekomuntuje, nespomína, nerieši… Alebo sa mýlim?

Aby sme ale zase nikomu nekrivdili. Nájde sa pár blogov, ktoré s pravidelnou občasnosťou vytiahnú dobrú tému. Michal Truban (viac-menej osobne na blogu svojej firmy Websupport: blog.websupport.sk), najnovšie aj Ivan Debnár. Situácia je omnoho pozitívnejšia na českej scéne. Okrem článkov na dennej báze od TyInternety.cz alebo startup.lupa.cz sú tu aj zahranično-domáci autori, najmä už v statuse super star – John Vanhara (www.podnikanivusa.com) či ostro komentujúci Robin Raszka.

Samozrejme som aj na niekoho zabudol, to sa stáva. Všetky ďalšie odkazy radi uvidíme v komentároch.

Práve túto pandorinu skrinku sa chystáme otvoriť, lepšie povedané znovuotvoriť. Pred časom ste na StartupCamp.sk mohli nájsť články vlastnej produkcie o slovenských aj zahraničných startupoch. Odtiaľto sa plánujeme odraziť. Aké ďalšie témy si budete môcť prečítať? Okrem zhrnutí eventov, na ktorých sa zúčastníme chceme otvárať nové témy. Niektoré naše názory alebo postoje budú možno provokovať. Budú tak vyslovene mienené.  Ak sa niekoho majú dotknúť, tak nakopnúť ho k akcii a činnosti spojenej so startupovaním. Hater-ov neriešime, to hovorím vopred. A ak niekoho nase*ieme, super! Môže nám to vrátiť na svojom blogu. Presne o tom nám totiž išlo, tak nám prosím spravte radosť :)

Máš vlastný názor a chuť povedať ho nahlas, máš chuť niečim prispieť ty, hoci aj jednorazovo? Kontaktuj nás! Radi si prečítame a napr. zverejníme aj tvoj príspevok.

TopNovinka: Začíname spoluprácu s Networker

Ako sme informovali v našom ostatnom príspevku Zápisník organizátora: #SCBA30, s radosťou vám oznamujeme, že naša spolupráca so startup-om Networker sa týmto dňom oficiálne začala a chalani si k tomu pre vás pripravili pár slov, prečo sa takto rozhodli. Veríme, že tak ako my, aj vy podporíte tento jedinečný startup svojím využívaním a zdieľaním vašich skúseností.

Príspevok uvádzame v plnom znení:

Myšlienka Networkera vznikla práve na StartupCampe Bratislava, preto sme sa rozhodli prispieť k jeho zveľaďovaniu. Konkrétne v dvoch oblastiach:

Aplikácia:

Organizátorom SCBA budeme poskytovať bezplatné pokrytia Networker zónou. Samotná aplikácia funguje úplne v skratke takto:

1. Prelinkuješ svoj LinkedIn profil, alebo ručne vyplníš svoje meno a pracovnú pozíciu, svoje profesionálne charakteristiky, a čo/koho hľadáš na SCBA.
2. Aplikácia ti ukáže ostatných účastníkov SCBA a usporiada ti ich podľa relevancie. Teda tých, s ktorými by si mal networkovať budeš mať hore, ostatných dole.
3. Ak ťa oslovil niekoho profil a nevieš ho nájsť podľa fotky, alebo iným spôsobom, pošli mu krátku správu a dohodni si stretnutie. Po tretnutí zakliknite “Exchange business cards” – čo vám navzájom vymení elektronické vizitky.Na ostatné funkcie už prídete aj sami. Stanovili sme si cieľ dosiahnúť 40% trakciu na login, a 10% trakciu na interakcie. Teda ak príde napr. 100 ľudí, 40 z nich sa zaregistruje do Networkera a 10tim z nich to pomôže vytvoriť nové kontakty.

Offline “networkeri” na SCBA, aj po ňom:

Chceme na SCBA priniesť profesionálnych business facilitátorov. Na Slovensku je ich cca 5, vo svete je to už lepšie. Pravedpodobnosť že ich naozaj prinesieme? – veľmi nízka. Chceme to však urobiť vlastným štýlom. Na každom SCBA bude jeden človek v tričku Networker, za ktorým môžete kľudne prísť s otázkou: “Ahoj, chcel by som spoznať takého a takého človeka.” – a Networker vám to sprostredkuje. Očakávame, že to pomôže najmä ľudom, ktorí sú v startup komunite noví. Úplne ideálne by bolo, keby ste si takto pomohli samostatne navzájom, ale ak nie, sme k dispozícii.

SCBA je iba raz mesačne, organizátori už celkom aktívne vytvárajú podmienky k tomu, aby SCBA prerástol aj mimo samotný SCBA. My im k tomu necháme údaje, ktoré ste sa rozhodli napísať do aplikácie počas SCBA. Počas mesiaca sa vám môže stať, že vám zavolá organizátor SCBA s tým, že ste počas SCBA hľadali napr. designera a oni vás teraz vedia s jedným spojiť. Resp. pozvú oboch na najbližší SCBA a spoja vás až na najbližšom SCBA. Uvidíme nakoľko to bude účelné resp. otravné…

Pure Network(er)ing – nové možnosti, ktoré sú v štádiu diskusie a rozhodovania, či budú/nebudú realizované:

Každý piaty SCBA (#35, #40…) bude tzv. Pure networking. Teda celý program nebudú tvoriť rečníci a po nich prezentácie startupov, ale jediný bod programu bude: networking. Ak si myslíte, že sa budeme hrať nejaké školácke hry o spoznávaní, ste na omyle. Na základe dát, ktoré si priamo na začiatku SCBA vložíte do Networkera, do 15-20 minút vytvoríme presnú schému toho, kto s kým a na základe akých predpokladov by mal spojiť svoj business resp. svoje profesionálne záujmy s niekým iným. Každému jednotlivcovi vytovríme osobitný networkovací harmonogram a uvedieme ho s prepájanou osobou/osobami do spoločnej témy.

Naozaj ide o networkovanie sa?

Problém spoznávania relevantných ľudí nie je na SCBA až tak podstatným problémom ako na iných business akciách. Ak dáte 1000 Eur za cestovné, 1000 Eur za vstupenku a 500 Eur za ostatné náklady na to, aby ste šli na jednu business akciu, pocítili by ste problém vytvárania kontaktov omnoho viac. Zároveň by ste inak vnímali služby Networkera.

Preto ak nepociťujete absolútnu nutnosť sa s niekým networkovať na SCBA, nalogujte sa do Networkera už len kvôli zvedavosti, alebo preto, aby organizátori SCBA vedeli zmysluplne včleniť nových ľudí do našej mladej startup komunity.

Tím Networker-a

Aplikáciu si môžeš stiahnúť tu: Android alebo iOS

http://getnetworker.com/

Je dôležité uviesť, že networkovanie má svoje významné miesto takmer vo všetkých oblastiach nášho profesného života, t.j. bez ohľadu na to, či hľadáte kolegov pre váš nový startup alebo si hľadáte zamestnanie, odpoveď na otázku, skrátka takmer v ktorejkoľvek oblasti je networking prínosný.

Odporúčame vám dva zaujímavé príspevky, ktoré len podčiarknu vyššie uvedené:

 1. 6 Secrets to Better Networking at Conferences by Dave Kerpen
 2. Why Networking Offline Is Still Crucial For Executives by Jessica Holbrook Hernandez

P.S.: Vieš, že si mohol mať túto informáciu v pošte už pred dvoma dňami? Prihlás sa na odber noviniek a budeš medzi prvými, kto ich bude mať k dispozícii.